Έργο

... Τα απόβλητα τροφίμων δεν είναι για πέταμα...

Το έργο Zero Food Waste αποτελεί μία ολιστική, εκπαιδευτική, διαδραστική και ενημερωτική πλατφόρμα που έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη των αρχών της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς την αξιοποίηση/επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων τροφίμων με σκοπό τον μετασχηματισμό τους σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για διαφορετικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας (π.χ. χημική βιομηχανία, τεχνολογία τροφίμων, παραγωγή καλλυντικών/ γαληνικών σκευασμάτων, εδαφοβελτιωτικών και ενέργειας).

Το έργο στηρίζεται σε τρεις διακριτούς βασικούς πυλώνες διάχυσης και προβολής που είναι πλήρως συνυφασμένοι με τις ομάδες/στόχους, δηλαδή τα ανήλικα μέλη της κοινωνίας (6-17 ετών), τους νέους και μελλοντικούς επιστήμονες (18-30 ετών) και την ευρύτερη κοινωνία (όλες τις ηλικίες).

Το Zero Food Waste δημιουργεί ένα κόμβο διάχυσης αρχών κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας από απόβλητα τροφίμων μέσα από τη σύμπραξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ). Ο κόμβος επικεντρώνεται στη γεφύρωση και σύνδεση της παραγόμενης γνώσης από τα ερευνητικά κέντρα (που αρκετές φορές παραμένει αναξιοποίητη ή δεν γίνεται γνωστή) με τρόπο πειστικό, στοχευμένο, κατανοητό και εκλαϊκευμένο στους τελικούς αποδέκτες που είναι η ευρύτερη κοινωνία. 

Το Zero Food Waste αξιοποιεί στο έπακρο κάθε διαθέσιμο πόρο, και ταυτόχρονα, την εντυπωσιακή δυναμική μίας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εργαλειοθήκης διαφοροποιώντας το εγχείρημα στον «χάρτη» της ερευνητικής δραστηριότητας και διάδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Μεθοδολογία

Το Zero Food Waste είναι ένα ισχυρό έργο προβολής και διάχυσης που στηρίζεται στον έντονο διεπιστημονικό του χαρακτήρα και την ισχυρή διεισδυτικότητα σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δίνοντας έμφαση στη μελλοντική και νέα γενιά που θα αποτελέσουν τους πολίτες του αύριο. Το έργο χωρίζεται σε 5 Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) με διάρκεια 24 μήνες. Οι ΕΕ επικαλύπτονται χρονικά με απώτερο σκοπό την εμπρόθεσμη επίτευξη αποτελεσμάτων στο υψηλότερο επίπεδο.

EE1

Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε νέους και μελλοντικούς επιστήμονες
Σε 3 μαθήματα διαφορετικών Σχολών του ΑΠΘ, οι φοιτητές χωρισμένοι σε ομάδες θα επιλέξουν ένα συστατικό που περιέχεται στα απόβλητα τροφίμων της φοιτητικής λέσχης και θα συντάξουν μία μελέτη για δυνητική παραγωγή καινοτόμων προϊόντων βάση του συστατικού που επέλεξαν .

ΕΕ2

Λειτουργία θεματικού πάρκου με θέμα την κυκλική οικονομία από απόβλητα τροφίμων
Τα απόβλητα τροφίμων μετά από αναερόβια επεξεργασία θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας (βιαέριο) και εδαφοβελτιωτικού , με σκοπό να παραχθούν ~3000 ανθοκομικά φυτά στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΕ3

Γνωριμία και η εξοικείωση ανηλίκων με τις βασικές έννοιες της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας
Ενημερώσεις μέσα από επισκέψεις σε Προσκοπικά συστήματα. Παράλληλα οι Πρόσκοποι Θεσσαλονίκης θα διοργανώσουν μία μεγάλη δράση προβολής σε κεντρικό σημείο της πόλης που μεταξύ άλλων θα μοιράσουν δωρεάν τα ~3000 φυτά που θα παραχθούν στο θεματικό πάρκο (ΕΕ2).

ΕΕ4

Μελέτη βιωσιμότητας και έκθεση μελέτης σκοπιμότητας
Ανάλυση κύκλου ζωής στα 4 σενάρια κυκλικής οικονομίας (3 από τα τμήματα του ΑΠΘ-ΕΕ1 και την πιλοτική εφαρμογή-ΕΕ 2). Μελέτη σκοπιμότητας για την πιλοτική εφαρμογή.

ΕΕ5

Διοργάνωση workshops & στοχευμένων δράσεων επικοινωνίας στην κοινωνία
Πραγματοποίηση 3 workshops καθώς και μία γενική επικοινωνιακή στρατηγική που υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και έχει ως στόχο την επίτευξη μέγιστης διάχυσης και προβολής μέσω της δυνατότητας που προσφέρεται από μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαδίκτυο και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.
Αντίκτυπος

Η επίτευξη μέγιστης διάχυσης και προβολής των αρχών της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για το έργο Zero Food Waste. Για το σκοπό αυτό, έχει οργανωθεί ένα στρατηγικά σχεδιασμένο πλάνο δραστηριοτήτων μέσα από τη σύμπραξη συγκεκριμένων φορέων οι οποίοι έχουν επιδείξει ουσιαστική συμβολή και πίστη στις αρχές της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας.

... μετρήσιμος αντίκτυπος του έργου σε περίπου 200.000 άτομα...

Το αντικείμενο και οι τρόποι επικοινωνίας/διάχυσης/προσέγγισης των αποτελεσμάτων του κόμβου στις διάφορες δράσεις/δραστηριότητες του έργου είναι πλήρως συνυφασμένοι με τις ομάδες/στόχους, δηλαδή τα ανήλικα μέλη της κοινωνίας (6-17 ετών), τους νέους και μελλοντικούς επιστήμονες (18-30 ετών) και την ευρύτερη κοινωνία (όλες τις ηλικίες).

Αναφορικά με τα ανήλικα μέλη της κοινωνίας διοργανώνονται επισκέψεις στα Προσκοπικά Συστήματα της Θεσσαλονίκης με σκοπό την γνωριμία και η εξοικείωση των ανηλίκων με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του ΣΕΠ, καταγράφονται πάνω από 2000 μέλη χωρισμένα σε Τμήματα για παιδιά δημοτικού (Λυκόπουλα), γυμνασίου (Πρόσκοποι), λυκείου (Ανιχνευτές) και ενήλικα μέλη του Σώματος (Προσκοπικό Δίκτυο και Βαθμοφόροι), σε περίπου 40 γειτονιές της πόλης.

Σχετικά με τους νέους και μελλοντικούς επιστήμονες, οι στόχοι της ανάπτυξης και ενίσχυσης καινοτόμου τρόπου σκέψης και στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας αφορά ενδεικτικά 1.000 φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (δηλ. προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες). 

Τέλος, όσον αφορά την εξοικείωση των πολιτών με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε συμπεριφορικό επίπεδο θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση στο κέντρο της πόλης, στην οποία οι Πρόσκοποι θα μοιράσουν τα ανθοκομικά φυτά που θα παραχθούν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε 3.000 πολίτες της πόλης. Τονίζεται ότι πάνω στο γλαστράκι του φυτού θα τοποθετηθεί ενημερωτική ετικέτα ώστε οι επίπεδο έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση στο κέντρο της πόλης, στην οποία οι παραλήπτες να γνωρίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιήθηκαν απόβλητα τροφίμων τόσο για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών του θερμοκηπίου όσο και για την παροχή της απαραίτητης λίπανσης των φυτών.

Νέα

Διαβάστε όλα τα νέα και τις δράσεις του Zero Food Waste … Μείνετε συντονισμένοι !

news

Ενημερωτικά φυλλάδια και πινακίδες στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη

Στο πλαίσιο του έργου, και με γνώμονα την άμεση ενημέρωση των φοιτητών, δημιουργήθηκαν και εκτυπώθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους

Διαβαστε περισσοτερα »
news

Άρθρο στο e-magazine της ΕΕΔΣΑ (Νοε-Δεκ 2022)

Βιοενέργεια και εδαφοβελτιωτικά από απόβλητα τροφίμων στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Τις δράσεις του ZeroFoodWaste παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Διαβαστε περισσοτερα »
news

Δημιουργία οπτικού υλικού αναφορικά με τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας από απόβλητα τροφίμων

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την αναγκαιότητα μείωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων τροφίμων δημιουργήθηκε ένα ολιγόλεπτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα

Διαβαστε περισσοτερα »
news

Zero Food Waste kick-off meeting

Στις 14/12/2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του έργου Zero Food Waste. Στη συνάντηση παρευρέθησαν στελέχη όλων των εμπλεκόμενων δορέων εταίρων του έργου

Διαβαστε περισσοτερα »
Επικοινωνία

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Αναστάσιος Ζουμπούλης

Καθηγητής

Τμήμα Χημείας | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

zoubouli [at] chem.auth.gr

Συντονιστής Έργου

Δρ. Παναγιώτης Κούγιας

Κύριος Ερευνητής

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων | Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ

p.kougias [at] swri.gr

Το έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 2252).

Copyright 2022. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

Scroll to Top Skip to content