Άρθρο στο e-magazine της ΕΕΔΣΑ (Μαρ-Απρ 2023)

Πάρκο κυκλικής οικονομίας στο campus του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη

Με στόχο την παροχή βιωματικής μάθησης και εμπειρίας σε θέματα κυκλικής οικονομίας, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει δημιουργήσει και λειτουργεί ένα θεματικό πάρκο στις εγκαταστάσεις του στη Θέρμη-Θεσσαλονίκη. Στο πάρκο επιδεικνύονται πιλοτικά παραδείγματα εφαρμογής κυκλικής οικονομίας μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων. Τεχνολογίες που αφορούν την επεξεργασία βιοαποβλήτων για παραγωγή βιοενέργειας, αναβάθμιση του βιοαερίου σε καθαρό βιομεθάνιο και αξιοποίηση χωνεμένων αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικό είναι μόνο μία από τις αλυσίδες αξίας που παρουσιάζονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πάρκο αποτελεί μέρος του έργου ZeroFoodWaste που με τη σειρά του σκοπεύει στη δημιουργία κόμβου διάχυσης αρχών κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας από απόβλητα τροφίμων. Από την έναρξη λειτουργίας του, το πάρκο το έχουν επισκεφτεί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ερευνητές από εθνικά Κέντρα καθώς και ακαδημαϊκό προσωπικό από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Τους επόμενους μήνες, η ερευνητική ομάδα του ZeroFoodWaste έχει προγραμματίσει τακτικές ξεναγήσεις στο χώρο, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία αποβλήτων τροφίμων καθώς και στην επαναχρησιμοποίησή τους ως οργανικό λίπασμα σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.


Το έργο ZeroFoodWaste χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης». Το ZeroFoodWaste προτίθεται να συμβάλλει δυναμικά στη διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων αναφορικά με ορθές πρακτικές και οφέλη που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων τροφίμων στο πλαίσιο της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας. Ο κόμβος επικεντρώνεται στη γεφύρωση και διασύνδεση της παραγόμενης γνώσης από τα ερευνητικά κέντρα (που αρκετές φορές παραμένει αναξιοποίητη ή δεν γίνεται γνωστή) με τρόπο πειστικό, στοχευμένο, κατανοητό και εκλαϊκευμένο στους τελικούς αποδέκτες που είναι η ευρύτερη κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το σημείο υπεροχής και πρωτοτυπίας του Zero Food Waste είναι η αξιοποίηση στο έπακρο κάθε διαθέσιμου πόρου, και ταυτόχρονα, η εντυπωσιακή δυναμική της ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εργαλειοθήκης διαφοροποιώντας το εγχείρημα στο «χάρτη» της ερευνητικής δραστηριότητας και διάδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις μας!

Το έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 2252).

Copyright 2022. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

Scroll to Top Skip to content