Άρθρο στο e-magazine της ΕΕΔΣΑ (Νοε-Δεκ 2022)

Βιοενέργεια και εδαφοβελτιωτικά από απόβλητα τροφίμων στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Τις δράσεις του ZeroFoodWaste παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην 86η ΔΕΘ ο συντονιστής του έργου Δρ. Παναγιώτης Κούγιας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανακοίνωσε και την επικείμενη έναρξη λειτουργίας θεματικού πάρκου κυκλικής οικονομίας στο cam- pus του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη.

Το συγκεκριμένο πάρκο θα έχει ως στόχο την παροχή βιωματικής μάθησης και εμπειρίας σε θέματα κυκλικής οικονομίας μέσα από την επίδειξη ενός πιλοτικού παραδείγματος εφαρμογής κυκλικής οικονομίας.

Απόβλητα τροφίμων σε συνδυασμό με άλλα αγροτο- κτηνοτροφικά και βιομηχανικά λύματα θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου στον πιλοτικής κλίμακας αναερόβιο χωνευτή που διαθέτει το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων και Βιοδιεργασιών του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το παραγόμενο βιοαέριο θα αναβαθμιστεί μετέπειτα

σε βιομεθάνιο που μπορεί με τη σειρά του δυνητικά να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του φυσικού αερίου.

Τέλος, τα επεξεργασμένα απόβλητα θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη καλλιεργειών καθώς περιέχουν απαραίτητα μικρο- και μακρο-θρεπτικά στοιχεία.

Για τις ανάγκες διάχυσης του προγράμματος ZeroFoodWaste

θα καλλιεργηθούν ~3000 ανθοκομικά φυτά τα οποία θα έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της εκμετάλλευσης «πράσινης ενέργειας», επαναχρησιμοποίησης οργανικών αποβλήτων και ανακύκλωσης θρεπτικών μέσω αξιοποίησης του χωνεμένου λύματος.

Για να διαβάσετε όλο το e-magasine κάντε κλικ εδώ.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις μας!

Το έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 2252).

Copyright 2022. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

Scroll to Top Skip to content