Δημιουργία οπτικού υλικού αναφορικά με τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας από απόβλητα τροφίμων

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την αναγκαιότητα μείωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων τροφίμων δημιουργήθηκε ένα ολιγόλεπτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα youtube και κοινοποιήθηκε από όλους τους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης του έργου.

Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί μέρος της γενικής επικοινωνιακής στρατηγικής που υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και έχει ως στόχο την επίτευξη μέγιστης διάχυσης και προβολής μέσω της δυνατότητας που προσφέρεται από το διαδίκτυο και από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις μας!

Το έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 2252).

Copyright 2022. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

Scroll to Top Skip to content