Ενημερωτικά φυλλάδια και πινακίδες στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη

Στο πλαίσιο του έργου, και με γνώμονα την άμεση ενημέρωση των φοιτητών, δημιουργήθηκαν και εκτυπώθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η συσσώρευση αποβλήτων τροφίμων και η επακόλουθη περιβαλλοντική επιβάρυνση της δημιουργίας τους. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης, και πριν την έναρξη της ημερήσιας λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Zero Food Waste τοποθετούσαν ενημερωτικά φυλλάδια σε όλα τα τραπέζια της λέσχης.

Παράλληλα, στο χώρο της Λέσχης εγκαταστάθηκαν δύο ειδικές πινακίδες ενημέρωσης (roll-up banner). Η μία πινακίδα τοποθετήθηκε στην είσοδο της Λέσχης και η άλλη δίπλα στους καφέ κάδους συλλογής οργανικών αποβλήτων. Οι πινακίδες είχαν ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας, τις οδηγίες για τον ορθό διαχωρισμό και την απόθεση των υπολειμμάτων τροφίμων στους καφέ κάδους καθώς και τη μεθοδολογία του έργου από το στάδιο της συλλογής των αποβλήτων τροφίμων μέχρι την επαναχρησιμοποίησή τους.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν έμπρακτα από τους φοιτητές οι παραπάνω πληροφορίες και οδηγίες για τα οφέλη που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων τροφίμων, δύο καφέ κάδοι συλλογής οργανικών υπολειμμάτων τροφίμων τοποθετήθηκαν έξω από τον χώρο απόθεσης των δίσκων σίτισης με σκοπό οι φοιτητές να απορρίπτουν τα υπολείμματα τροφίμων στους συγκεκριμένους κάδους. Παράλληλα, οι φοιτητές μπορούσαν να αντλήσουν περαιτέρω πληροφορίες για το έργο από μέλη της ερευνητικής ομάδας που βρίσκονταν καθ’όλη τη διάρκεια της δράσης στο χώρο.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν έμπρακτα από τους φοιτητές οι παραπάνω πληροφορίες και οδηγίες για τα οφέλη που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων τροφίμων, δύο καφέ κάδοι συλλογής οργανικών υπολειμμάτων τροφίμων τοποθετήθηκαν έξω από τον χώρο απόθεσης των δίσκων σίτισης με σκοπό οι φοιτητές να απορρίπτουν τα υπολείμματα τροφίμων στους συγκεκριμένους κάδους. Παράλληλα, οι φοιτητές μπορούσαν να αντλήσουν περαιτέρω πληροφορίες για το έργο από μέλη της ερευνητικής ομάδας που βρίσκονταν καθ’όλη τη διάρκεια της δράσης στο χώρο.

 

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις μας!

Το έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 2252).

Copyright 2022. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

Scroll to Top Skip to content