Δελτίο τύπου αναφορικά με τους στόχους και το αντικείμενο του έργου

Με στόχο την ενημέρωση και τη γνωριμία του ευρύτερου κοινού σχετικά με το έργο ZeroFoodWaste, απεστάλλει δελτίο τύπου σε πληθώρα μέσων ενημέρωσης. 

Το Δελτίο Τύπου περιλαμβάνει μία σύνοψη, ένα εισαγωγικό μέρος που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων και ανάληψης δράσεων για την αξιοποίηση αποβλήτων τροφίμων σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, την ταυτότητα του έργου ZeroFoodWaste και στοιχεία επικοινωνίας.

Κάντε κλικ στα παρακάτω link για να δείτε το δελτίο τύπου. 

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις μας!

Το έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 2252).

Copyright 2022. All Rights Reserved.

powered

by EcoResources & KK  — Privacy Policy.

Scroll to Top Skip to content